Skip to content

DEFAULT

9 thoughts on “ Cymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru - Gŵyl Y Corau 1994 - The Albert Hall Welsh Choir Festival (Cassette)

  1. Corau Meibion Gogledd Cymru, Category: Artist, Albums: Gwyl Y Corau / The Albert Hall Welsh Choir Festival , Top Tracks: Gwahoddiad (Mi Glywaf Dyner Lais), Myfanwy, Blaenwern (Tyred Iesu I'R Anialwch), Hand Me Down My Silver Trumpet, Mae D'Eisiau Di Bob Awr (Tui Egeo).
  2. Mae Cymru’n gartref i nifer o wyliau cerdd, celf a llenyddiaeth bob haf – ac yn Awst eleni, bydd dathliad o dreftadaeth yn ymuno â’r rhaglen wrth i Cadw gyflwyno gŵyl hanes newydd i deuluoedd. Heddiw (15 Gorffennaf), cyhoeddir y bydd Gŵyl Hanes Plant yn cynnal cannoedd o ddigwyddiadau na ddylid eu colli, gweithgareddau ‘cŵl’ a phrofiadau addysgol yn 25 o safleoedd hanesyddol.
  3. Mae Cymru (hefyd Saesneg: Wales) yn wlad acirinleacuni.dingmiforsuledanjeleatasurgema.infoinfo'r Alban, Cernyw, Gogledd Iwerddon a Lloegr, mae Cymru'n rhan o'r Deyrnas acirinleacuni.dingmiforsuledanjeleatasurgema.infoinfor y wlad yn ne-orllewin gwledydd Prydain gan ffinio â Lloegr i'r dwyrain, Môr Hafren a Môr Iwerydd i'r gogledd a'r gorllewin. Cymru yw tywysogaeth fwyaf y byd, ond bellach nid yw'r term "tywysogaeth" yn cael ei defnyddio'n aml i'w disgrifio.
  4. Côr Cymru is a Welsh TV competition searching for the best choir in Wales, which airs every 2 years on acirinleacuni.dingmiforsuledanjeleatasurgema.infoinfo first series was presented by Aled Jones and Heledd Cynwal in , but subsequent series have been fronted by Nia Roberts and Gareth Owen.. The show sees choirs competing against each other in knockout-style semi finals in five different categories (female voice, male voice, mixed.
  5. Jan 31,  · charitable objects. to foster and promote the education of the general public in the appreciation of music in all aspects, and to co-operate with local authorities, educational institutions and cultural societies relating to the practice, presentation and study of music, in order to promote better and more widespread performance of male choral work both inside and outside the united kingdom.
  6. Helo a chroeso i &#;yl Gorawl Ryngwladol Gogledd Cymru! Mi fydd yn flwyddyn arbennig arall! Peidiwch &#; cholli&#;r cyfle i fwynhau&#;r penwythnos prysur yma, a gwnewch yn si&#;r eich bod chi&#;n ymuno &#; ni yn nhref glan m&#;r Llandudno ar Mawrth. Mae&#;r &#;yl wedi croesawu corau o bob cwr o'r byd i gystadlu yn y dathliad arbennig hwn o.
  7. “Llys y Goron” “Crown Court” ystyr “Llys y Goron”— (a) o ran Cymru a Lloegr, yw Llys y Goron a sefydlwyd gan adran 4 o Ddeddf Llysoedd y Goron ; (b) o ran Gogledd Iwerddon, yw Llys y Goron a sefydlwyd gan adran 4 o Ddeddf Barnweiniaeth (Gogledd Iwerddon) ; “llys ynadon” “magistrates’ court” mae i “llys ynadon.
  8. Gŵyl Corau Meibion Cymry Llundain Nia Roberts ag uchafbwyntiau'r cyngerdd o Neuadd Frenhinol Albert, gyda chorau o Gymru, Lloegr, Sweden, Norwy a De'r Affrig. Highlights from an.
  9. Côr Meibion Machynlleth oedd yn ail a ffefryn y beirniaid, Côr Merched Sir Gâr, yn drydydd. Nos Sadwrn fe gipiodd Côr Ysgol Pen Barras o Rhuthun y teitl Côr Cynradd Cymru Yn ogystal ag.

Leave a Comment